Program

Orientační program:

8.30 – 9.00     Registrace (kavárna U6)
9.00 – 9.30     Zahájení konference
9.30 – 11.00     Plénum
11.00 – 11.30   Coffee break
11.30 – 13.00    Jednání v sekci
13.00 – 14.00   Oběd/prezentace posterů
13.00 – 15.30   Jednání v sekci
15.30 – 16.00   Coffee break
16.00 – 17.30   Plénum
17.30 – 17.45   Resumé

Po ukončení oficiálního programu je možnost prohlídky areálu Dolní oblast Vítkovice. Prohlídka, která zahrnuje Hlubinu, vysoké pece a  Bolt-Tower, trvá cca. 1,5 hod.


Detailní program

(ke stažení v PDF)

8.30 – 9.00                Registrace účastníků konference

místnost: Kavárna U6

9.00 – 9.30                Zahájení konference

rektor OU, děkan FFOU, předsedy ČSS a SSS pri SAV, vedoucí KSE

9.30 – 11.00                Plénum

moderátor: dr hab. Jan Kajfosz
místnost: Kavárna U6

 • Mgr. et Mgr. Zuzana Révézsová – Sebapercepcia a vnímanie druhých v kontexte kultúrnych identít strednej Európy
 • PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. / Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.  – Češi, Slováci a kulturní participace
 • Doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. – Proč neexistuje Středoevropský sociologický časopis?
 • Prof. dr hab. Wanda Musialik – The social functions of the past: a dialogue between the present and history. Heritage created from scratch?
11.00 – 11.30                coffee break
11.30 – 13.00                Jednání v sekci
Sekce I: „Subjekt a komunikace“
moderátor: Ing. Mgr. Karel Hlaváček, Ph.D.
místnost: Kavárna U6

 • Mgr. Jitka Wirthová – Hegemonní „New Right“ nebo různé režimy vědění? – přenos modelu americké pravice do skandinávského (a středoevropského?) vzdělávacího prostředí
 • PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D. – Hermeneutický pohled na sociologii
 • Dr hab. Jan Kajfosz – Přirozený jazyk ve fenomenologii Jana Patočky a sociální konstrukce reality
 • Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. – Sociálně necitlivá sdělení jako specifický případ hate speech
 • Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. – O úloze osobnosti v dějinách národa – Ferdinand Peroutka sociolog
Sekce II: Podoby sociálního státu
moderátor: Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.,
místnost: zasedací místnost Velký svět techniky

 • prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. / doc. RNDr.  Karol Pastor, CSc. – Zmeny rodinného správania na Slovensku po roku 1989 v kontexte kultúrnych zmien
 • doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. – Minimálne mzdové nároky v politikách sociálnych partnerov
 • Roman Smietanski, PhD. – Zmiany w polityce emerytalnej państwa a ich wpływ na obecnych i przyszłych emerytów w opinii reprezentatywnych partnerów społecznych
 • prof. dr hab. Urszula Swadzba – Social attitudes of the young generation Visegrad Countries  towards work
13.00 – 14.00                oběd, místnost: Kavárna U6
13.30 – 14.00                prezentace posterů, místnost: Kavárna U6
14.00 – 15.30                jednání v sekci
Sekce III: Marginalizace a terapie
moderátor: PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D.
místnost: Kavárna U6

 • doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. – SIDS – Diagnóza se sociálními faktory
  (spoluautoři – Mgr. Adéla Lemrová, Mgr. Ivana Olecká, PhDr. Přemysl Hanák,
  MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.)
 • Mgr. Ivan Souček, PhD. /Mgr. Roman Hofreiter, PhD. – Medicínsky pluralizmus: teoretické perspektívy a výskumne porovnania v európskom a stredoeurópskom kontexte
 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. – Členové Československé pedofilní komunity – substituce partnerského a sexuálního života
 • prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. – Náboženská situace v české komunitě migrantů v Chicagu
Sekce IV: Rozvoj profesních kompetenci
moderátor: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.
místnost: zasedací místnost Velký svět techniky

 • PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. – Sociální odpovědnost firem – země vzniku, země rozvoje, země aplikace
  (spoluautorky – doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Mgr. Jelena Kubicová)
 • PhDr. Marek Schneider, Ph.D  / Mgr. Kristýna Schneiderová – Leadership virtuálních týmů
 • Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA – Kulturní generace vs. trh práce
 • Dorota Janeczek / dr inż. Elżbieta Karaś  – Wypalenie zawodowe na przykładzie wybranych grup zawodowych
 • Mgr. Martin Fero, PhD. – Podpora rozvoja mládeže prostredníctvom programov neformálneho vzdelávania (prezentácia výsledkov kvantitatívneho výskumu zo Slovenka a krajín strednej Európy)
15.30 – 16.00               Coffee break (Kavárna U6)
16.00 – 17.30                Plénum II

moderátor: Dr. phil. Nicole Horáková, M.A.
místnost: Kavárna U6

 • PhDr. Eva Laiferová, PhD. – Slovenská sociológia v priestore strednej Európy
 •  PhDr. Karol Čukan, CSc. – Sociologický pohľad na špecifiká formovania ozbrojených síl krajín v stredoeurópskom priestore
 • PhDr. Dušan Janák, Ph.D. – Mezi centrem a periferií: Počátky sociologie ve střední Evropě v komparativní perspektivě
 • doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc. – Specifika modernizace zemí Višegrádské čtyřky
17.30                             Resumé: závěrečné slova:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Ph.D. (předseda ČSS)
PhDr. Karol Čukan, CSc. (předseda SSS pri SAV)

17.45                             Prohlídka Bolt-Tower a Dolní oblast Vítkovice