Program

Orientační program:

8.30 – 9.00     Registrace (kavárna U6)
9.00 – 9.30     Zahájení konference
9.30 – 11.00     Plénum
11.00 – 11.30   Coffee break
11.30 – 13.00    Jednání v sekci
13.00 – 14.00   Oběd/prezentace posterů
13.00 – 15.30   Jednání v sekci
15.30 – 16.00   Coffee break
16.00 – 17.30   Plénum
17.30 – 17.45   Resumé

Po ukončení oficiálního programu je možnost prohlídky areálu Dolní oblast Vítkovice. Prohlídka, která zahrnuje Hlubinu, vysoké pece a  Bolt-Tower, trvá cca. 1,5 hod.


Detailní program

(ke stažení v PDF)

8.30 – 9.00                Registrace účastníků konference

místnost: Kavárna U6

9.00 – 9.30                Zahájení konference

rektor OU, děkan FFOU, předsedy ČSS a SSS pri SAV, vedoucí KSE

9.30 – 11.00                Plénum

moderátor: dr hab. Jan Kajfosz
místnost: Kavárna U6

  • Mgr. et Mgr. Zuzana Révézsová – Sebapercepcia a vnímanie druhých v kontexte kultúrnych identít strednej Európy
  • PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. / Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.  – Češi, Slováci a kulturní participace
  • Doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. – Proč neexistuje Středoevropský sociologický časopis?
  • Prof. dr hab. Wanda Musialik – The social functions of the past: a dialogue between the present and history. Heritage created from scratch?
11.00 – 11.30                coffee break
11.30 – 13.00                Jednání v sekci
Sekce I: „Subjekt a komunikace“
Sekce II: Podoby sociálního státu
13.00 – 14.00                oběd, místnost: Kavárna U6
13.30 – 14.00                prezentace posterů, místnost: Kavárna U6
14.00 – 15.30                jednání v sekci
Sekce III: Marginalizace a terapie
Sekce IV: Rozvoj profesních kompetenci
15.30 – 16.00               Coffee break (Kavárna U6)
16.00 – 17.30                Plénum II

moderátor: Dr. phil. Nicole Horáková, M.A.
místnost: Kavárna U6

  • PhDr. Eva Laiferová, PhD. – Slovenská sociológia v priestore strednej Európy
  •  PhDr. Karol Čukan, CSc. – Sociologický pohľad na špecifiká formovania ozbrojených síl krajín v stredoeurópskom priestore
  • PhDr. Dušan Janák, Ph.D. – Mezi centrem a periferií: Počátky sociologie ve střední Evropě v komparativní perspektivě
  • doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc. – Specifika modernizace zemí Višegrádské čtyřky
17.30                             Resumé: závěrečné slova:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Ph.D. (předseda ČSS)
PhDr. Karol Čukan, CSc. (předseda SSS pri SAV)

17.45                             Prohlídka Bolt-Tower a Dolní oblast Vítkovice