Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

23. 11. 2017, Ostrava

Koncept „střední Evropy“ je chápán v  disciplínách příbuzných sociologii jako geopolitický, historický, kulturní či ekonomický konstrukt označující makroregion, jehož hranice nejsou pevně dané a navíc závislé na aktuální perspektivě. Pro tento region je charakteristické, že jeho vývoj byl ovlivněn stejnými procesy jako vývoj v západní Evropě, ale přesto v mnoha ohledech ve srovnání se západní Evropou zpomalen (ekonomicky, vyspělostí demokracie). Sociologie tak může v kulturním a sociálním prostoru střední Evropy narážet na jiné sociální fakty (Durkheim) nebo na jiné podoby žitého světa  –  („Lebenswelt“, Schütz/Luckmann) než v západní Evropě. Je proto relevantní otázkou, zda a do jaké míry lze aplikovat západní modely či teorie na společnosti střední Evropy nebo je výhodnější hledat nové badatelské koncepty a modely, které výstižněji popisují vývoj a stav společností ve střední Evropě.

Tato konference otevírá prostor otázkám a tématům vztahujícím se k problematice:

  • teoretických či metodologických konceptů, které vystihují specifický vývoj a situaci
    ve střední Evropě
  • role sociologie v kontextu středoevropských společností
  • existence specifik středoevropského prostoru, která jsou společná všem společnostem tohoto regionu
  • sociologických výzev či jiných specifických jevů týkajících se jednotlivých středoevropských společností v jejich kulturní, politické, sociální, náboženské či ekonomické dimenzi

Příspěvky

Přihlašování příspěvků již bylo uzavřeno. Stále ale přijímáme návrhy na postery. V případě zájmu prosím napište na adresu simona.ludwigova@osu.cz.

Otázky týkající se konference směrujete prosím na adresu nicole.horakova@osu.cz